Archív kategorií: Home

Poslanci v Trenčíne rozhodli o kúpe bytov z reštituovaných budov

http://www.teraz.sk/bratislava/poslanci-trencin-kupa-bytov-restitucie/150107-clanok.html
Poslanci v Trenčíne rozhodli o kúpe bytov z reštituovaných budov

TASR, 10. augusta 2015 19:14
http://www.24hod.sk/poslanci-v-trencine-rozhodli-o-kupe-bytov-z-restituovanych-budov-cl378546.html

http://www.trencianska.tv/mestske-zastupitelstvo/msz-v-trencine-2-7-2015#.Vc7TL32KKC4
MsZ v Trenčíne 2.7.2015
6. 00:44:26 Návrh postupu mesta pri riešení bytových náhrad za reštituované byty
https://www.youtube.com/watch?v=A9IKvrofSg0#

http://spravy.cohladas.sk/byty_s_regulovan%C3%BDm_n%C3%A1jomn%C3%BDm

Doplnok 19.8.2015 SME
Ľuďom z reštituovaných budov kúpia byty

http://trencin.sme.sk/c/7970471/ludom-zrestituovanych-budov-kupia-byty.html

Vlastníci bytov s regulovaným nájomným dostanú milióny

HN 9.7.2015 str.5

HN-9.7.2015-str5

http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/vlastnici-bytov-s-regulovanym-najmom-dostanu-miliony-833459

A čo sa do novín nedostalo :

Dobrý deň,

som redaktorom Hospodárskych novín a pripravujem tému o reštituovaných bytoch. Chcel by som zahrnúť aj reakciu nájomníkov v reštituovaných bytoch.

Otázky:

1. Ako sa stavajú nájomníci k tomu, že ESĽP zamietol ich sťažnosti?

2. Ako vnímate súčasnú situáciu?

3. Štát sa do konca roku 2016 zaviazal vyriešiť problém nájomníkov. Ako postupuje v zháňaní náhradného nájomného bývania?

4. V čom bol problém nájomníkov, že odmietali opustiť reštituované byty?

Vopred veľmi pekne ďakujem za reakciu.

ad 1

Rozhodnutie ESĽP vnímame ako politické. Z troch bodov sťažnosti odôvodnil súd len jeden ako zjavne neopodstatnený. Pokiaľ ide o ďalšie dva body tak našu sťažnosť kde sme namietali, že nám v roku 1991 boli bez akejkoľvek náhrady odobraté užívateľské práva k legálne nadobudnutým bytom súd zamietol z dôvodu niekoľkotýždňového časového nesúladu medzi skutkom a vstupom vtedajšieho Československa do Rady Európy. Napriek tomu, že dôsledky pre ľudí pretrvávajú ďalších 25 rokov. Zdôvodnenie zamietnutia tretieho bodu, kde sme namietali diskrimináciu, keďže sme si na rozdiel všetkých od všetkých ostatných občanov nemohli výhodne kúpiť byty do vlastníctva, a to len kvôli opatreniam na strane štátu súd konštatoval, že sťažnosť nemožno prijať, pretože štát prijal práve tie opatrenia a v takej podobe, v akej sme ich zamietli. Toto už považujeme za absurdné zdôvodnenie. Jednoducho – súd pred našim rozhodnutím vyhovel vlastníkom, čo nespochybňujeme a práva vlastníkov rešpektujeme a nechcel si komplikovať situáciu aj problémom nájomníkov. Takže prijal také rozhodnutie aké prijal.

ad 2

Súčasnú situáciu hodnotíme ako výsledok ignorácia našich návrhov zo strany štátu aj samosprávy. Už v r. 2007 sme predložili návrh riešenia a ďalších 8 rokov presviedčame štát aby ho prijal. Ak by bol náš návrh akceptovaný nemusel byť žiaden problém so štrasburským rozsudkom a odškodnením vlastníkov, spokojní by boli aj nájomníci a štát by riešenie vyšlo ďaleko menej než to, ktoré si nakoniec napriek nesúhlasu všetkých zainteresovaných podobe zákona 260/2011 presadil.

ad 3

Odpoveď nadväzuje na druhú otázku. Zákon prijatý v r. 2011 predpokladal výstavbu náhradných bytov do konca budúceho roku. Dodnes bolo z celkového počtu asi 1000 prípadov vyriešených možno 30 a v Bratislave sa s riešením ani nezačalo. Štát prijal nielen nespravodlivý ale aj veľmi problematicky realizovateľný zákon. Asi to nikoho netrápi. Opäť opakujem – ak by sa prijali naše návrhy mohlo byť dnes po probléme a vyšlo by to ďaleko lacnejšie. Pokiaľ samozrejme štát svojim riešením nesledoval úplne niečo iné – úmyselne prijať nereálny zákon, neurobiť nič a čakať, že problém „vyhnije sám“. Toto by sa ale v serióznej krajine robiť nemalo. Uvidíme ako štát zareaguje.

ad 4

A kto v tejto krajine len tak z ničoho nič opustí svoje obydlie. keď nič zlé neurobil? Nikto. Byty sme nadobudli legálne a v dobrej viere. Mimochodom vtedy ani iná možnosť nebola museli ste prijať taký byt aký Vám, štát pridelil. To že štát najprv pridelil ľuďom byty, potom po politických zmenách ich vrátil pôvodným majiteľom a o nájomníkov sa nestaral a dnes sa tvári akože nič je problém štátu nie nájomníkov. Mimochodom v pôvodných reštitučných zákonoch boli ustanovenia, podľa ktorých ostávajú nájomné vzťahy z minulosti nedotknuté. To, že štát potom zmenil pravidlá nie je vinou nájomníkov. Náš problém nám spôsobil štát my sme ani neznárodňovali ani nerozhodovali o spôsobe náhrady krívd z minulého režimu.

Autor Kristián Straka

Rokovanie magistrátu 24. a 25.6.2015

Na ostatnom dvojdňovom zastupiteľstve sme sa opäť pripomenuli.

24.6.2015 Slovo pre verejnosť
http://www.infonet.tv/Slovo-pre-verejnost.html?vid=121789

25.6.2015 Slovo pre verejnosť
http://www.infonet.tv/Slovo-pre-verejnost.html?vid=122113

Začiatok záznamu je až od času 16:21. V zázname z rokovania magistrátu bod prerokovaný pred Slovom pre verejnosť končí v čase 16:09 15. bod Návrh na zrušenie bodu č. 3 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 135/2015 zo dňa 28. 5. 2015 a je umiestnený až po spomínanom bode. Vystúpenie dvoch predrečníkov zo združenia tam chýba.
http://www.infonet.tv/15-bod-Navrh-na-zrusenie-bodu-c-3-uznesenia-Mestskeho-zastupitelstva-hlavneho-mesta-Slovenskej-republiky-Bratislavy-c-1352015-zo-dna-28-5-2015.html?vid=122114

Ponuka nájomných bytov mestu od súkromnej spoločnosti zatiaľ stroskotala kvôli financiám

BRATISLAVSKÝ KURIÉR č. 5 / 2015 Spravodajstvo – Poradňa str. 5

Ponuka nájomných bytov mestu od súkromnej spoločnosti zatiaľ stroskotala kvôli financiám

Súkromná stavebná spoločnosť YIT Reding, a.s., nedávno ponúkla hlavnému mestu riešenie pri hľadaní náhradných nájomných bytov. Bratislava má do konca roka 2016 nájsť asi 580 náhradných bytov pre ľudí z reštituovaných a privatizovaných domov.

Na výzvu mesta začiatkom roka reagovala súkromná spoločnosť, ktorej konatelia rokovali so zástupcami bratislavského magistrátu 11. marca. Podľa magistrátu po tomto stretnutí YIT Reding informovala magistrát, že nedokážu svoje finančné kalkulácie výstavby prispôsobiť podmienkam zákona 261/2011 Zb. z.

Podľa marketingovej manažérky spoločnosti Renáty Zaťkovej, byty, ktoré ponúkli, zodpovedajú kvalitou a lokalitou požiadavkám bytov pre reštituentov. „Bohužiaľ, cenové kritériá, ktoré nastavilo mesto, sú nižšie ako reálne náklady developera. Napriek tomu dúfame, že dialóg bude pokračovať a nájdeme spoločné riešenie. Naša ochota spolupracovať stále trvá a všetko je otázka spoločného dialógu,“ uviedla. Ako dodala, „sme fínska spoločnosť a severská kultúra nás už piaty rok učí, ako čestne, zodpovedne a efektívne podnikať. Všetky naše ponuky sú preto postavené na reálnom základe a odrážajú férové vzťahy s dodávateľmi a zamestnancami, vrátane platieb načas a v plnej výške“.

Zástupca občianskeho združenia Právo na bývanie Kristián Straka, ktorý sa dlhé roky zaoberá touto problematikou, na nedávnom mestskom zastupiteľstve pripomenul, že zákonom stanovených tisíc eur na výstavbu v Bratislave za meter štvorcový je málo. Za to nikto stavať podľa neho nebude. Uviedol, že magistrát by mal príslušné ministerstvo požiadať o dotáciu, alebo žiadať zmenu cenových podmienok v zákone.

V prípade zaistenia náhradných bytov ide o zákonnú formu kompenzácie (podľa zákona č.261/2011 o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom) pre nájomcov za povinnosť vypratať byty, ktoré boli reštituované, privatizované a pod., ktoré nájomcovia dovtedy užívali. Štát na tento účel vyčlenil zo štátneho rozpočtu financie, na ktoré majú obce a mestá zákonný nárok. Hlavné mesto zverejnilo 3. marca 2015 ponuku na spoluprácu pri obstaraní náhradných nájomných bytov. Zadefinovalo v nej najvhodnejšie formy obstarania bytov v rámci platnej legislatívy. Hlavné mesto oslovuje prípadných záujemcov s ponukou na spoluprácu pri obstaraní náhradných nájomných bytov – či už formou kúpy, budúcej kúpy alebo výstavby, prípadne inou formou, ktorú zákon pripúšťa.
(rl)

 

aktuálny príspevok RTVS Rádiožurnál 10.6.2015

Rádiožurnál o 12:00, Streda 10.06.2015,

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/229046

Jeden hľadaný článok z mája pre AKTUALITY a rozhovor pre RTVS

Vojna vlastníkov vs. nájomcov reštituovaných domov: Čas sa kráti
12.05.2015, 06:02 Bratislava

http://www.aktuality.sk/clanok/275514/vojna-vlastnici-vs-najomcovia-restituovanych-domov-cas-sa-krati/

Bratislava podľa niektorých mestských poslancov nestihne vyriešiť problém nájomníkov v reštituovaných bytoch

Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 4/16
04.05.2015 – / Juraj Jedinák
http://www.storin.sk/storin.nsf/0/f76223f7e550a6a2c1257e490033e3c5!OpenDocument&Click=

Kristián Straka: V hlavnom meste za nastavenú cenu nepostaví nikto jediný náhradný byt

V súvislosti s povinnosťou Bratislavy zabezpečiť asi 580 bytov pre ľudí z reštituovaných a privatizovaných domov sme sa porozprávali so zakladateľom občianskeho združenia Právo na bývanie Kristiánom Strakom.
Mesto má uspokojiť asi 580 nárokov, ako náhradu za reštituované a privatizované domy do konca roka 2016. Je to podľa vás reálny termín? Dá sa to stihnúť? Ako s tým pomôže štát?
K.Straka: Zákon je platný od septembra 2011 a za celé to obdobie sa v podstate neurobilo nič, pretože nebola poskytnutá jedna jediná náhrada nájomníkovi, ktorý býva v reštituovanom, či privatizovanom byte. Najväčším dôvodom je podľa mňa to, že štát v zákone ponúka iba jedno riešenie, a to výstavbu náhradných nájomných bytov, kde je presne stanovená cena. Ide o tisíc eur za meter štvorcový. Tých tisíc eur je pre celé Slovensko – v Bratislave za túto cenu nikto nepostaví jeden jediný byt.
Aké iné riešenie vidíte vy?
K.Straka: Nájomcovia by mali dostať od štátu finančnú kompenzáciu za vypratanie bytu, ktorý musia vypratať, pretože tento byt má iného vlastníka. Viac ako 85 percent ľudí v Bratislave by si prialo takéto riešenie – že by dostali finančnú náhradu a sami by sa postarali do konca roku 2016 o svoje bývanie. Magistrát a ani štát by s tým už nemali problémy. Neverím, že do konca budúceho roka bude magistrát schopný vyriešiť tento problém. Podľa posledných predložených materiálov je mesto akoby v prípravnej fáze, ale konkrétny skutok sa neurobil.
Ak sa termín – koniec roka 2016 nestihne, čo sa udeje?
K.Straka: Veľmi veľa ľudí s nárokom je starých a nevedia brániť, navyše vlastník je vždy silnejší, navyše má pravdu – je to jeho majetok. Druhá vec je, že zákon hovorí, že ak tí ľudia nebudú vyriešení do 1.1. 2017, tak tým vlastníkom musí magistrát doplácať na nájomnom do trhového nájmu. No v tomto štáte ešte nikto nepovedal koľko je trhové nájomné… A taký zákon nie je jednoduché prijať, pretože určite musí zobrať do úvahy rozdiel vo výške nájomnom napríklad v Starom Meste a vo Veľkom Krtíši. Slovensko sa touto otázkou nikdy nezaoberalo. Môže to ale rozhodnúť povedzme súd – možno na základe znaleckých posudkov. V Českej republike to funguje, tam majú tzv. cenové mapy, ale my nie sme na to pripravený, vieme len pekne vyhlasovať a hovoriť. Prečo doteraz nikto nepožiadal vládu, aby príspevok pre Bratislavu bol vyšší? A potom sa treba spýtať stavebných firiem, za koľko by byty postavili a dohodnúť sa s nimi.
Na zastupiteľstve ste vystúpili s informáciou, že istá stavebná firma opakovane ponúkla mestu výstavbu nájomných bytov…
o čo ide?
K.Straka: Dostal sa mi do rúk materiál, ktorý je riadne podpísaný a je dôveryhodný. Ide o konkrétnu ponuku developera, ktorý má záujem pre mesto postaviť, resp. sprostredkovať zabezpečenie nájomných bytov. Nebola tam samozrejme cena. Podľa mojich informácií mesto na ponuku neodpovedalo a táto firma to ponúka nielen teraz, ale to ponúkla to ešte aj za éry pána Ftáčnika. Ale vraj žiadna odozva zo strany mesta nebola. (rl)
(celý rozhovor nájdete na www.bakurier.sk)

Mestské zastupiteľstvo Bratislavy dňa 30.4.2015

Dobrý deň,

na mestskom zastupiteľstve Bratislavy dňa 30.4.2015 sa preberali aj body 13. a 14., ktoré sa týkajú zabezpečenia náhradných bytov pre osoby nepovinné vypratať reštitučné byty. V programe ešte v predvečer zasadnutia materiály k bodom neboli. Dostať sa k nim dalo až ráno v deň zasadnutia. Mimochodom na stránke mesta doteraz nie sú.

http://www.bratislava.sk/pozvanka-na-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-dna-30-4-2015/d-11047423/p1=11049953

Napriek prísľubu viceprimátora, že sa body 13 a 14 budú preberať po 16-tej hodine po vystúpení verejnosti, nestalo sa tak. preberali sa okolo 14:30. Z našej strany boli prítomní pán Straka a pán Horák, ktorí vystúpili.

http://www.zastupitelstvo.sk/13-bod-Informacia-o-stave-riesenia-obstaravania-nahradnych-najomnych-bytov-podla-zakona–c-2612011-Z-z-v-zneni-zakona-c-1342013-Z-z-pre-najomcov-bytov-v-restituovanych-domoch-31122014.html?vid=79020

http://www.zastupitelstvo.sk/13-bod-Pokracovanie-.html?vid=79021

http://www.zastupitelstvo.sk/14-bod-Informacia-o-postupe-pri-obstaravani-nahradnych-najomnych-bytov-podla-zakona-c-2612011-Z-z-v-zneni-zakona-c-1342013-Z-z-pre-najomcov-bytov-v-restituovanych-domoch.html?vid=79022

O 16:00 potom vystúpili s príspevkami p. Patlevič a neskôr aj p. Straka

http://www.zastupitelstvo.sk/16a-bod-Slovo-pre-verejnost.html?vid=79027

MZ BA skonštatovalo, že materiály rekapitulujú doterajšie aktivity. Mesto sa nachádza v tom istom bode, ako bolo v roku 2011. Dnes je riešenie situácie výstavbou z časového hľadiska nereálne. Materiál navrhuje alternatívy, no ako jediná prijateľná je zmena legislatívy. Mesto sa snaží odložiť o rok účinnosť zákona, resp. o navýšenie príspevku na m2. V súčinnosti s našim združením sa do zreteľa dostáva aj možnosť finančnej náhrady. Ministerstvo ale zatiaľ všetky tieto alternatívy zamietlo. Magistrát vyzval investorov, ktorí by boli schopní zmestiť sa do parametrov príspevku, aby predložili návrhy a možnosti. Nejaké návrhy na hranici podmienok prišli a sú analyzované. Poslanec Bajan vyzval aj starostov mestských častí, aby spoločne hľadali a vytipovali ich možnosti a pomohli tak mestu predísť dopadom, ktoré môže priniesť 1.1.2017.

Pán Straka vo svojich vystúpeniach (boli tri. K bodu 13, k bodu 14 a vo vystúpení verejnosti) skonštatoval, že mesto rieši primárne zákon 261/2011 (vzťah mesto-štátu), ale nevenuje sa zákonu 260/2011 (vzťah obec-nájomník). Za veľmi dôležité vyzdvihol, čo sa bude diať s nájomníkmi, čo nemajú nárok na náhradu podľa 260/2011. Týmto nájomníkom boli riadne a legálne pridelené byty po roku 1992 na dobu nerčitú. Obec im tieto byty nemala prideliť (mala prideliť iné, nezaťažené reštitúciami). Obec sa s tým musí vysporiadať. Ďalej konštatuje, že materiály hovoria len o tom čo sa neurobilo a ktoré termíny neboli dodržané. Vytkol mestu a štátu, že trvali na tom, aby sa najprv spočítavalo, koľko bytov bude treba a až potom sa začalo riešiť ako byty obstarať. Mohlo sa to robiť paralelne, lebo aj bez spočítania sa vedelo, že bude treba stovky bytov. Skritizoval aj novelu zákona, ktorá preniesla bremeno nákladov na sťahovanie z mesta na nájomníka a spomenul rozpor zákona s občianskym zákonníkom. Ako “nefér” uviedol fakt, že zatiaľ čo si nájomník bytu v paneláku mohol tento odkúpiť ihneď za 500€ nájomníci reštituovaných bytov si budú môcť odkúpiť obdobný náhradný byt za 100 násobok ceny. Navyše ide o byt neadekvátny polohou ani rozlohou bytu vypratávanému. Pripomenul tiež, že nevidel objemové štúdie a nevie koľko bytov sa dá postaviť, nevie kto vie stavať za 1000€/m2, nevie koľko bude mesto potrebovať na rozdiel mezi trhovým a regulovaným nájomným. Projekt matador riešil tiež len cca polovicu potrebných bytov. Vyzval magistrát, že by bolo dobré vytvoriť špeciálnu komisiu, v ktorej bude zastúpené ja OZ “Právo na bývanie”. Na záver uviedol, že problém nezačal v roku 2011, ale už aj predtým boli 4 vládne návrhy. Tie ostávali v šuflíku, aby sa nájomníci nebúrili. Dal vinu aj obciam a vyjadril sklamanie, že za obec boli pôvodne považované mestské časti a len na poslednú chvíľu sa to zmenilo na magistrát a teda Bratislavu ako celok.

Pán Horák vo svojom príspevku vyzdvihol prístup Maristrátu, najmä 1. námestníka Ing. Černého. Poďakoval za diskusiu počas podujatia “Bratislava pre všetkých” aj za prisľúbenie účasti na plánovanom Valnom zhromaždení OZ “Právo na bývanie”. Zdôraznil poslancom, že zákon 260/2011 je zlý a že nezohľadnil ani jednu z 18-tich pripomienok nájomníkov. Vyzval magistrát na spojenie síl v žiadosti o novelizáciu zákona.

Ako verejnosť vystúpil aj bývalý primátor Ftáčnik, ktorý uviedol, že ľudia majú iný problém ako mesto. Počas jeho vedenia magistrátu zistil, že 90% nájomníkov by uprednostnilo finančnú náhradu, resp. príspevok na kúpu bytu. Obe možnosti boli ale neprijateľné pre štát.

V príspevkoch pre verejnosť vystúpil aj pán Patlevič. Vyjadril ľútosť nad tým, že diskusia o bodoch neprebehla podľa prísľubu po 16-tej hodine, čo sklamalo aj cca 20 členov združenia, ktorí zbytočne prišli na pôvodne ohlásený termín. Na druhej strane vyzdvihol skutočnosť, že magistrát aj poslanci začali na probléme intenzívne pracovať. K samotným materiálom nezaujal stanovisko, lebo ešte podvečer predchádzajúceho dňa neboli na stránke mesta. Vyjadril obavu z toho, aby pre nečinnosť a nedodržanie termínu peniaze nevyleteli komínom na úhradu rozdielu medzi trhovým a regulovaným nájomným. Skonštatoval, že magistrát len napĺňa zákony 260 a 261/2011, čím zabezpečuje kontinutu bývania, čím sa snaží zabrániť tomu, aby ľudia skončili na ulici. Tieto zákony ale neriešia pôvodnú krivdu spôsobenú nedotiahnutím zákona 182/1993. Bremeno krivdy nebolo po 40 rokoch štátom z pliec pôvodných majiteľov odňaté, ale len prenesené na plecia nájomníkov bez ich podielu na vine. V závere uviedol, že keď to pre spravodlivé vyriešenie problému bude potrebné, bude túto problematiku na mestských zastupiteľstvách otvárať aj počas ďalších 40 rokov.

Chcem poďakovať pánovi Strakovi a pánovi Horákovi za ich vecné a obsahovo hodnotné príspevky. Vďaku si zaslúžia aj za skutočnosť, že strávili na mestskom zastupiteľstve veľa osobného času. Tak mohli reagovať na preberané body napriek skutočnosti, že sa preberali v inom termíne ako bolo prisľúbené.

Tadeus Patlevič

Bratislava pre všetkých 2015

Tadeus Patlevič ·  · 22. apríl 2015 o 5:04

Dobrý deň,

ako som pred pár týždňami avizoval v tejto diskusii, Bratislavská samospráva pripravuje XII. ročník celomestského projektu „Bratislava pre všetkých“, ktorý sa uskutoční počas štvrtého aprílového víkendu (24. – 26. apríl 2015). Súčasťou podujatia (v sobotu 25.apríla) je aj “Deň otvorených dverí”, na ktorom sa obyvatelia mesta môžu osobne stretnúť s primátorom.

Pre tých čo majú záujem navštíviť spoločne vedenie mesta dávam do pozornosti, že je to už túto sobotu. Stretneme sa pred primaciálnym palácom o 9:10.

Tadeus Patlevič

admin :
sprievodné podujatia :

Program akcií magistrátu

Program akcií všetky

zoo bratislava

Najbližšie akcie OZ

Tadeus Patlevič · · 11/03/2015 03:58:30
Bratislava pre všetkých.

Bratislavská samospráva pripravuje XII. ročník celomestského projektu „Bratislava pre všetkých“, ktorý sa uskutoční počas štvrtého aprílového víkendu (24. – 26. apríl 2015). Súčasťou podujatia (v sobotu 25.apríla) je aj “Deň otvorených dverí”, na ktorom sa obyvatelia mesta môžu osobne stretnúť s primátorom. Využime túto príležitosť a poďme spolu navštíviť nového primátora Iva Nesrovnala.

doplnenie

Pre tých čo majú záujem navštíviť spoločne vedenie mesta dávam do pozornosti, že je to už túto sobotu. Stretneme sa pred primaciálnym palácom o 9:10.

Tadeus Patlevič

sprievodné podujatia :

Program akcií magistrátu

Program akcií všetky

zoo bratislava