POZVÁNKA

Členská schôdza Občianskeho združenia „Právo na bývanie“ sa uskutočnila

v pondelok dňa 7. septembra 2015 v čase od 17:30 hod. v priestoroch Zrkadlovej siene v Primaciálnom paláci.

Program členskej schôdze:

1. 17:30 – 18:15 – Možnosť úhrady členského a podpisovanie listu premiérovi
2. 18:15 – 18:20 – Privítanie
3. 18:20 – 18:30 – Informácia o liste premiérovi
4. 18:30 – 18:35 – Informácia o pripravovaných zmenách v stanovách združenia
5. 18:30 – 18:50 – Príprava kandidátky na nové voľby orgánov združenia
6. 18:50 – 19:00 – Informácia o výsledku sťažnosti majiteľov na ESĽP v Štrasburgu
7. 19:00 – 20:00 – Informácia viceprimátora Ing. M. Černého a následná diskusia
8. 20:00 – 20:25 – Informácia JUDr. P. Chrašča o výsledku našej sťažnosti na ESĽP v Štrasburgu
9. 20:25 – 20:30 – Ukončenie schôdze

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Správna rada OZ „Právo na bývanie“

Poslanci v Trenčíne rozhodli o kúpe bytov z reštituovaných budov

http://www.teraz.sk/bratislava/poslanci-trencin-kupa-bytov-restitucie/150107-clanok.html
Poslanci v Trenčíne rozhodli o kúpe bytov z reštituovaných budov

TASR, 10. augusta 2015 19:14
http://www.24hod.sk/poslanci-v-trencine-rozhodli-o-kupe-bytov-z-restituovanych-budov-cl378546.html

http://www.trencianska.tv/mestske-zastupitelstvo/msz-v-trencine-2-7-2015#.Vc7TL32KKC4
MsZ v Trenčíne 2.7.2015
6. 00:44:26 Návrh postupu mesta pri riešení bytových náhrad za reštituované byty
https://www.youtube.com/watch?v=A9IKvrofSg0#

http://spravy.cohladas.sk/byty_s_regulovan%C3%BDm_n%C3%A1jomn%C3%BDm

Doplnok 19.8.2015 SME
Ľuďom z reštituovaných budov kúpia byty

http://trencin.sme.sk/c/7970471/ludom-zrestituovanych-budov-kupia-byty.html