Právna doložka

Webová stránka vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu,všetkých vyobrazení ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah sú chránené právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv.

Zhotovitelia si vyhradzujú právo odmietnuť prístup na webovú stránku alebo zásahy do nej, ak sa budú domnievať, že ide o porušenie práv duševného vlastníctva alebo autorských práv.

%d blogerom sa páči toto: