Rokovanie magistrátu 24. a 25.6.2015

Na ostatnom dvojdňovom zastupiteľstve sme sa opäť pripomenuli.

24.6.2015 Slovo pre verejnosť
http://www.infonet.tv/Slovo-pre-verejnost.html?vid=121789

25.6.2015 Slovo pre verejnosť
http://www.infonet.tv/Slovo-pre-verejnost.html?vid=122113

Začiatok záznamu je až od času 16:21. V zázname z rokovania magistrátu bod prerokovaný pred Slovom pre verejnosť končí v čase 16:09 15. bod Návrh na zrušenie bodu č. 3 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 135/2015 zo dňa 28. 5. 2015 a je umiestnený až po spomínanom bode. Vystúpenie dvoch predrečníkov zo združenia tam chýba.
http://www.infonet.tv/15-bod-Navrh-na-zrusenie-bodu-c-3-uznesenia-Mestskeho-zastupitelstva-hlavneho-mesta-Slovenskej-republiky-Bratislavy-c-1352015-zo-dna-28-5-2015.html?vid=122114

Ponuka nájomných bytov mestu od súkromnej spoločnosti zatiaľ stroskotala kvôli financiám

BRATISLAVSKÝ KURIÉR č. 5 / 2015 Spravodajstvo – Poradňa str. 5

Ponuka nájomných bytov mestu od súkromnej spoločnosti zatiaľ stroskotala kvôli financiám

Súkromná stavebná spoločnosť YIT Reding, a.s., nedávno ponúkla hlavnému mestu riešenie pri hľadaní náhradných nájomných bytov. Bratislava má do konca roka 2016 nájsť asi 580 náhradných bytov pre ľudí z reštituovaných a privatizovaných domov.

Na výzvu mesta začiatkom roka reagovala súkromná spoločnosť, ktorej konatelia rokovali so zástupcami bratislavského magistrátu 11. marca. Podľa magistrátu po tomto stretnutí YIT Reding informovala magistrát, že nedokážu svoje finančné kalkulácie výstavby prispôsobiť podmienkam zákona 261/2011 Zb. z.

Podľa marketingovej manažérky spoločnosti Renáty Zaťkovej, byty, ktoré ponúkli, zodpovedajú kvalitou a lokalitou požiadavkám bytov pre reštituentov. „Bohužiaľ, cenové kritériá, ktoré nastavilo mesto, sú nižšie ako reálne náklady developera. Napriek tomu dúfame, že dialóg bude pokračovať a nájdeme spoločné riešenie. Naša ochota spolupracovať stále trvá a všetko je otázka spoločného dialógu,“ uviedla. Ako dodala, „sme fínska spoločnosť a severská kultúra nás už piaty rok učí, ako čestne, zodpovedne a efektívne podnikať. Všetky naše ponuky sú preto postavené na reálnom základe a odrážajú férové vzťahy s dodávateľmi a zamestnancami, vrátane platieb načas a v plnej výške“.

Zástupca občianskeho združenia Právo na bývanie Kristián Straka, ktorý sa dlhé roky zaoberá touto problematikou, na nedávnom mestskom zastupiteľstve pripomenul, že zákonom stanovených tisíc eur na výstavbu v Bratislave za meter štvorcový je málo. Za to nikto stavať podľa neho nebude. Uviedol, že magistrát by mal príslušné ministerstvo požiadať o dotáciu, alebo žiadať zmenu cenových podmienok v zákone.

V prípade zaistenia náhradných bytov ide o zákonnú formu kompenzácie (podľa zákona č.261/2011 o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom) pre nájomcov za povinnosť vypratať byty, ktoré boli reštituované, privatizované a pod., ktoré nájomcovia dovtedy užívali. Štát na tento účel vyčlenil zo štátneho rozpočtu financie, na ktoré majú obce a mestá zákonný nárok. Hlavné mesto zverejnilo 3. marca 2015 ponuku na spoluprácu pri obstaraní náhradných nájomných bytov. Zadefinovalo v nej najvhodnejšie formy obstarania bytov v rámci platnej legislatívy. Hlavné mesto oslovuje prípadných záujemcov s ponukou na spoluprácu pri obstaraní náhradných nájomných bytov – či už formou kúpy, budúcej kúpy alebo výstavby, prípadne inou formou, ktorú zákon pripúšťa.
(rl)

 

aktuálny príspevok RTVS Rádiožurnál 10.6.2015

Rádiožurnál o 12:00, Streda 10.06.2015,

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/229046

Jeden hľadaný článok z mája pre AKTUALITY a rozhovor pre RTVS

Vojna vlastníkov vs. nájomcov reštituovaných domov: Čas sa kráti
12.05.2015, 06:02 Bratislava

http://www.aktuality.sk/clanok/275514/vojna-vlastnici-vs-najomcovia-restituovanych-domov-cas-sa-krati/

Bratislava podľa niektorých mestských poslancov nestihne vyriešiť problém nájomníkov v reštituovaných bytoch

Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 4/16
04.05.2015 – / Juraj Jedinák
http://www.storin.sk/storin.nsf/0/f76223f7e550a6a2c1257e490033e3c5!OpenDocument&Click=

Kristián Straka: V hlavnom meste za nastavenú cenu nepostaví nikto jediný náhradný byt

V súvislosti s povinnosťou Bratislavy zabezpečiť asi 580 bytov pre ľudí z reštituovaných a privatizovaných domov sme sa porozprávali so zakladateľom občianskeho združenia Právo na bývanie Kristiánom Strakom.
Mesto má uspokojiť asi 580 nárokov, ako náhradu za reštituované a privatizované domy do konca roka 2016. Je to podľa vás reálny termín? Dá sa to stihnúť? Ako s tým pomôže štát?
K.Straka: Zákon je platný od septembra 2011 a za celé to obdobie sa v podstate neurobilo nič, pretože nebola poskytnutá jedna jediná náhrada nájomníkovi, ktorý býva v reštituovanom, či privatizovanom byte. Najväčším dôvodom je podľa mňa to, že štát v zákone ponúka iba jedno riešenie, a to výstavbu náhradných nájomných bytov, kde je presne stanovená cena. Ide o tisíc eur za meter štvorcový. Tých tisíc eur je pre celé Slovensko – v Bratislave za túto cenu nikto nepostaví jeden jediný byt.
Aké iné riešenie vidíte vy?
K.Straka: Nájomcovia by mali dostať od štátu finančnú kompenzáciu za vypratanie bytu, ktorý musia vypratať, pretože tento byt má iného vlastníka. Viac ako 85 percent ľudí v Bratislave by si prialo takéto riešenie – že by dostali finančnú náhradu a sami by sa postarali do konca roku 2016 o svoje bývanie. Magistrát a ani štát by s tým už nemali problémy. Neverím, že do konca budúceho roka bude magistrát schopný vyriešiť tento problém. Podľa posledných predložených materiálov je mesto akoby v prípravnej fáze, ale konkrétny skutok sa neurobil.
Ak sa termín – koniec roka 2016 nestihne, čo sa udeje?
K.Straka: Veľmi veľa ľudí s nárokom je starých a nevedia brániť, navyše vlastník je vždy silnejší, navyše má pravdu – je to jeho majetok. Druhá vec je, že zákon hovorí, že ak tí ľudia nebudú vyriešení do 1.1. 2017, tak tým vlastníkom musí magistrát doplácať na nájomnom do trhového nájmu. No v tomto štáte ešte nikto nepovedal koľko je trhové nájomné… A taký zákon nie je jednoduché prijať, pretože určite musí zobrať do úvahy rozdiel vo výške nájomnom napríklad v Starom Meste a vo Veľkom Krtíši. Slovensko sa touto otázkou nikdy nezaoberalo. Môže to ale rozhodnúť povedzme súd – možno na základe znaleckých posudkov. V Českej republike to funguje, tam majú tzv. cenové mapy, ale my nie sme na to pripravený, vieme len pekne vyhlasovať a hovoriť. Prečo doteraz nikto nepožiadal vládu, aby príspevok pre Bratislavu bol vyšší? A potom sa treba spýtať stavebných firiem, za koľko by byty postavili a dohodnúť sa s nimi.
Na zastupiteľstve ste vystúpili s informáciou, že istá stavebná firma opakovane ponúkla mestu výstavbu nájomných bytov…
o čo ide?
K.Straka: Dostal sa mi do rúk materiál, ktorý je riadne podpísaný a je dôveryhodný. Ide o konkrétnu ponuku developera, ktorý má záujem pre mesto postaviť, resp. sprostredkovať zabezpečenie nájomných bytov. Nebola tam samozrejme cena. Podľa mojich informácií mesto na ponuku neodpovedalo a táto firma to ponúka nielen teraz, ale to ponúkla to ešte aj za éry pána Ftáčnika. Ale vraj žiadna odozva zo strany mesta nebola. (rl)
(celý rozhovor nájdete na www.bakurier.sk)