Všetky príspevky admin@staromestan-ba.sk

Rokovanie magistrátu 24. a 25.6.2015

Na ostatnom dvojdňovom zastupiteľstve sme sa opäť pripomenuli.

24.6.2015 Slovo pre verejnosť
http://www.infonet.tv/Slovo-pre-verejnost.html?vid=121789

25.6.2015 Slovo pre verejnosť
http://www.infonet.tv/Slovo-pre-verejnost.html?vid=122113

Začiatok záznamu je až od času 16:21. V zázname z rokovania magistrátu bod prerokovaný pred Slovom pre verejnosť končí v čase 16:09 15. bod Návrh na zrušenie bodu č. 3 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 135/2015 zo dňa 28. 5. 2015 a je umiestnený až po spomínanom bode. Vystúpenie dvoch predrečníkov zo združenia tam chýba.
http://www.infonet.tv/15-bod-Navrh-na-zrusenie-bodu-c-3-uznesenia-Mestskeho-zastupitelstva-hlavneho-mesta-Slovenskej-republiky-Bratislavy-c-1352015-zo-dna-28-5-2015.html?vid=122114