Kontakt

Kontaktné údaje

Adresa :

Združenie Právo na bývanie
Ing. Kristián Straka
Panská 29
811 01 Bratislava 1
Slovenská republika

IČO :
DIČ :
 

Bankové spojenie :

  • a.s.

Číslo účtu :

Konštantný symbol : 1118 ( administratívne a iné poplatky)
Špecifický symbol : xxxx ( Meno + členské za rok 2015…)
Variabilný symbol : rrmmdd ( prvé 6 číslie rodného čísla 560512 )
Správa pre prijímateľa : meno ( pri skupinovom členskom XY + 1, 2 …)
Účel platby : meno platiteľa
Členské rok 2015 : pracujúci 15,00 EUR, dôchodca 8,00 EUR