Aktuality 2012


1.12.2012

POZVÁNKA

Členská schôdza občianskeho združenia „Právo na bývanie“ sa uskutoční vo štvrtok 6. decembra od 18:00 hodiny v priestoroch Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca
Program:
18:00 – 18:10 –  Príhovor predsedu, schválenie programu schôdze
18:10 – 18:20 – Zákon č.260/2011 v praxi, výpovede, novela zákona
18:20 – 18:30 – Informácia o súčasnom stave nájomníkov bývajúcich v privatizovaných a reštituovaných bytoch
18:30 – 18:40 – Informácia ku sťažnosti na ESĽP
18:40 – 20:00 – Vystúpenie hostí a diskusia
20:00              – Záver

Účasť na schôdzi prisľúbili o.i. primátor mesta Bratislavy p. Milan Ftáčnik, predkladateľka novely zákona č. 260/2011 poslankyňa NR SR pani Helena Mezenská (OĽaNO), pozvali sme viacerých  poslancov NR SR a hl. mesta SR Bratislavy a zástupcov médií.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
Správna rada OZ


19.11.2012

POZVÁNKA

Výročná členská schôdza občianskeho združenia „Právo na bývanie“ sa uskutoční vo štvrtok 29. novembra od 18:00 hodiny v priestoroch Zichyho paláca na Ventúrskej ulici č.9 na 2. poschodí

Program:

17:30 – 18:00 – Prezentácia, možnosť zaplatenia členských príspevkov
18:00 – 18:10 – Príhovor predsedu, schválenie programu schôdze
18:20 – 18:30 – Zákon č.260/2011 v praxi, výpovede, novela zákona
18:30 – 18:45 – Informácia ku sťažnosti na ESĽP
18:45 – 18:50 – Finančná správa za rok 2012
18:50 – 19:00 – Rôzne
19:00 – 20:00 – Vystúpenie hostí a diskusia
20:00              – Záver

Podaním prihlášky ste sa stali členom OZ „Právo na bývanie“. Zaplatením členského príspevku ste sa stali riadnym členom OZ .

Členské príspevky vo vlastnom záujme uhraďte ešte pred konaním schôdze. Bolo by vhodné, aby tí členovia, ktorí podali sťažnosť na ESĽP do Štrasburgu zaplatili členský príspevok už aj na rok 2013, nakoľko v priebehu mesiaca december budeme písomne informovať ESĽP o nových skutočnostiach v súvislosti s našou kolektívnou sťažnosťou. 

Vstup bude umožnený iba riadnym členom – t.j. tím, ktorí majú členské príspevky uhradené. Členské na rok 2012 a aj v roku 2013 činí 8 dôchodca a 15 pracujúci.

Zároveň žiadame nečlenov OZ (t.j. neprihlásených do OZ a zároveň neplatičov), aby upustili od opakovanej „nelegálnej“ účasti na schôdzach a nevyužívali dôveru usporiadateľov.

OZ si určite finančný príspevok nielen zaslúži, ale ho aj pre svoju činnosť potrebuje.

Členský poplatok bude možné uhradiť aj pri prezentácii !!!

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Správna rada OZ


15.10.2012

List poslancom NR SR


6.9.2012

POZVÁNKA

Občianske združenie „Právo na bývanie“ dovoľuje si touto cestou pozvať Vás na pravidelnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v pondelok dňa 17. septembra 2012 v čase od 18:00 hod. v priestorochZrkadlovej siene v Primaciálnom paláci. Vzhľadom k predpokladanému veľkému záujmu nájomníkov (a nielen ich) bude vstup povolený iba riadnym členom občianskeho združenia, t.j. tým, ktorí majú zaplatený členský poplatok aj za rok 2012 a pozvaným hosťom. Počas uplynulých rokov sa vždy rozhodovalo spôsobom „ o nás, bez nás“. Veríme, že tentoraz, aj vďaka písomnému prísľubu vládnej strany a ústneho verejného prísľubu pána premiéra sa situácia opakovať nebude a Právo na bývanie sa bude na tvorbe novely zákona aktívne podieľať. Zároveň Vás pozývame na protestné zhromaždenie ktoré sa uskutočnív stredu dňa 19. septembra 2012 v čase od 9:30 hod. pred Úradom vlády. Na schôdzi sa dozviete všetky potrebné informácie!!!S úctou                     Správna rada občianskeho združenia  Právo na bývanie


23.8.2012

Schôdza OZ Právo na bývanie sa uskutoční v pondelok 17.9.2012 o 18:00 v Zrkadlovej sieni Primacionálneho paláca predbežne naplánované sú aj stretnutia na Námestí slobody

19.9.2012 pred Ministerstvom dopravy , výstavby a RR SR 12:00

26.9.2012 pred Úradom vlády SR  , so začiatkom približne 9:30


27.8.2012

Do pozornosti všetkým !!!

Národná rada (NR) SR aj tento rok otvorí svoje brány verejnosti. Návštevníkov Dňa otvorených dverí (DOD) privíta v sobotu 1. septembra okrem poslancov aj najrýchlejší slovenský cyklista Peter Sagan. Samotný DOD sa začne o 09:00 v NR SR. Poslanecké kluby si budú robiť vlastné aktivity v priestoroch NR SR. Koniec DOD je naplánovaný na 17.00 h.

Nezabudnite sa všetci zúčastniť, budete mať možnosť diskutovať s poslancami, opýtať sa ako sa plnia sľuby a najmä opýtať sa tých, ktorí prijali „geniálny“ zákon, či to robili iba preto, že nevedeli kde leží sever.

Nebojte sa diskutovať s poslancami. Aj poslanci sú predsa len ľudia.

Preto nezabudnite prísť! o 10:00 sa stretneme pred budovou NR SR


25.8.2012

Do pozornosti (nielen) členom občianskeho združenia „Právo na bývanie“

Zatiaľ čo pre školákov septembrové zvonenie oznamuje že „už sa to začalo“, nájomníkom bývajúcich v reštituovaných a privatizovaných bytoch zvonenie na konci septembra oznámi, „že už sa to skončilo“. Niekomu zvonček oznámi, že podávanie si žiadostí na náhradné (sociálne) byty definitívne skončilo a existuje preňho do budúcna nádej dostať sa na listinu tzv. vyvolených, ktorí môžu v niečo dúfať. Žiaľ, niekomu oznámi definitívny koniec.

Pravda, iba vtedy, ak zákon č.260/2011 a s ním spojené ostatné, slušne povedané nehumánne predpisy ostanú v nezmenenej podobe. V tejto chvíli nie je možné rozhodnúť, ktorá skupina nájomníkov bude na tom lepšie.

Fakt je ten, že prehrajú všetci.

Zatiaľ ešte nič nie je stratené. Bohužiaľ, na Slovensku, ktovie prečo, ale všetko funguje tak, že sa takmer o všetkom rozhoduje na poslednú chvíľu. Až keď tečie do topánok. Je úplne jedno, či sa tak chová štát (napr. zákaz exekúcie štátneho majetku – pokiaľ nebolo zle, všetkým predchádzajúci stav vyhovoval), alebo či sa tak chovajú občania (napr. podávanie daňových priznaní). Rozdiel je iba v tom, že ak si občan svoje povinnosti nesplní včas, býva potrestaný, zatiaľ čo imunita štátnych úradníkov je neobmedzená.

Aj keď sú božie cesty nevyspytateľné, v prospech nájomníkov hovoria tieto fakty:

1, Súčasná vládna strana za prijatie zákona č.260/2011 v parlamente nehlasovala.
2, Strana Smer, ešte pred predčasnými parlamentnými voľbami sa písomne zaviazala v spolupráci s občianskym združením
Právo na bývanie nájsť spravodlivé riešenie.
3, Súčasná vláda riešenie problematiky zahrnula aj v Programovom vyhlásení vlády.
4, Pri príležitosti Dňa otvorených dverí na Úrade vlády pri rozhovoroch s nájomníkmi pán predseda vlády vyhlásil, že Smer svoje sľuby dodrží a v krátkom čase budeme rokovať.
5, O „kvalitách“ zákona č. 260/2011 sme toho popísali a porozprávali dosť. Nemá význam všetko opakovať. Ten, kto pozná situáciu nájomníkov bývajúcich v reštituovaných a privatizovaných domoch a pozná aj uvedený zákon, vie o aké „kvality“ ide. Stačí mať IQ nad 30.

Kedy môžeme prehrať?

1, Ak rezignujete, alebo ak si budete myslieť, že stačí ak sa celému problému venuje iba správna rada občianskeho združenia a Vy budete vyčkávať na výsledok. Ak nebudete aktívni aj Vy!
2, Ak nebudeme všetci držať spolu a ak sa na pripravovaných protestoch (ak budú nevyhnutné) pred Ministerstvo výstavby na nám. Slobody ( predbežne v stredu 19.9.2012 od 12:00 hod, t.j. po skončení rokovania vlády) resp. pred Úrad vlády (predbežne v stredu 26.9. od 9:30 hod.) zúčastní málo občanov. Definitívne rozhodnutie budeme vedieť najneskôr v pondelok dňa 17. Septembra 2012 od 18:00 hod., keď bude v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca schôdza občianskeho združenia.
3, Ak by mali pravdu pesimisti a všetci škodoradostní, ktorí tvrdia o vládnucej strane a premiérovi, že nedodržia slovo. Vrátane tých, ktorí nepodarený zákon č.260/2011 stvorili.

Jedno je isté: Čo si nevybojujeme sami, z neba nám samé nespadne. My sme len obyčajní ľudia. Tí, ktorí o nás rozhodujú a aj v minulosti (ne)rozhodovali, tí takéto problémy nemajú…


30.5.2012

Program:

17:30 – 18:00 – Prezentácia, prevzatie kópií splnomocnenia, členské
18:00 – 18:20 – Zákon č.260/2011 v praxi, výpovede, novela zákona
18:20 – 18:30 – Informácie z konferencie FEANTSA v Gallway, IUT
18:30 – 18:45 – Sťažnosť na ESĽP v Strassburgu, II. podanie na súd
18:45 – 18:50 – Informácia o finančnej situácii v OZ
18:50 – 19:00 – Rôzne
19:00 – 20:00 – Vystúpenie hostí a diskusia
20:00              – Záver


27.5.2012

Úrad vlády chystá Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí pripravil pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Úrad vlády Slovenskej republiky.

Bude v sobotu 2. júna 2012 v čase od 10.00 do 16.00 h.

Stretneme sa 2. júna – sobotu o 10:00, pred budovou Úradu vlády SR   a navštívime v hojnom počte predstaviteľov našej vlády .


4.4.2012

Dôležitý oznam pre členov OZ ktorí majú podané sťažnosti, žaloby

Žiadame Vás, aby ste nám oznámili akúkoľvek zmenu údajov, od dátumu podania sťažnosti na ESLP Ak ste obdržali výpoveď z nájmu a podobne, prosím poslať oscanovaný  dokument – kópiu výpovede, prípadne iných dokumentov .

Ďakujeme

Členská schôdza občianskeho združenia Právo na bývanie sa uskutočnla v pondelok 11. júna od 17:45 hodiny v priestoroch Zichyho paláca na Ventúrskej ulici č.9


31.3.2012 / upravené 30.5.2012

SÚDNE PODANIE NA EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA – II.

Dňa 23.2.2012 zaslalo 201 občanov Slovenskej republiky – nájomníkov v reštituovaných a privatizovaných bytoch spolu s Občianskym združením Právo na bývanie na Európsky súd pre ľudské práva do Štrasburgu spoločnú žalobu proti Slovenskej republike.

Sťažovatelia namietajú porušenie ustanovení Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a to konkrétne článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 (ochrana práva užívať majetok)  porušenie čl. 14 v súvislosti s čl. 1 Dodatkového protokolu (porušenie zákazu diskriminácie v súvislosti s právom užívať majetok) a čl. 8 (ochrana súkromia, nedotknuteľnosti obydlia a rodinného života).

Dňa 1.3. 2012 Európsky súd pre ľudské práva potvrdil príjem sťažnosti a pridelil jej číslo 11809/12.
Dňa 2.3.2012 ESĽP vyhovel žiadosti sťažovateľov a priznal sťažnosti prioritné prerokovanie.
Pre veľký záujem nájomníkov bývajúcich v privatizovaných či reštituovaných bytoch, ktorí sa k uvedenej žalobe nestihli pripojiť, správna rada občianskeho združenia rozhodla o možnosti podania ďalšej žaloby.

Pre všetkých, ktorí sa chcú k ŽALOBE pripojiť, je nevyhnutné vyplniť priložené tlačivá:
1, Formulár,  ktorý je uverejnený aj v poslednom vydaní nepravidelného periodika

OZ „Právo na bývanie“ (č.4/2011), resp. je uvedený TU 1 upravený

2, Dotazník s údajmi sťažovateľa         TU 2

3, Prehlásenie a podpis sťažovateľa     TU 3

4, Priložiť fotokópiu nájomnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že pôjde aj o kolektívnu žalobu, je nevyhnutné z časových dôvodov pre podanie

splniť všetky náležitosti (bod 1, bod 2, bod 3)
do konca júla 2012.

Ďalší postup bude zverejnený na našich webstránkach .
Vyplnené tlačivá odovzdávajte osobne, v prípade potreby osobne konzultujte všetky otázky na telefónnom čísle:

Kristián Straka xxxx xxxxxx


27.3.2012

Dňa 23.2.2012 podalo 201 nájomníkov z reštituovaných a privatizovaných domov spolu s Občianskym združením Právo na bývanie sťažnosť proti Slovenskej republike na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Sťažovatelia namietajú porušenie ich práv zaručených Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, konkrétne práv podľa čl. 1 dodatkového protokolu č. 1, čl. 14 v súbehu s čl. 1 Dodatkového protokolu a čl. 8.

Dňa 1.3. 2012 súd potvrdil príjem sťažnosti a pridelil jej číslo 11809/12. Dňa 2.3.2012 súd vyhovel žiadosti sťažovateľov a priznal sťažnosti prioritné prerokovanie.


05.03.2012
Tlačová správa pre médiá

Tlačová správa pre médiá


11.3.2012

Pred voľbami sme oslovili predsedov politických strán, ktorí mali šancu dostať sa do novovytvorenej vlády, ktorá vznikne po voľbách. Na našu výzvu a pozvanie oficiálne reagovali iba zástupcovia jednej strany. Takisto sme pozývali aj niektorých poslancov NRSR.

Tu je stanovisko jednej strany, ktorá na naše pozvanie reagovala

STANOVISKO


22.2.2012

Členská schôdza občianskeho združenia Právo na bývanie sa uskutočnila

v pondelok 5. marca od 17:45 hodiny

v priestoroch Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca

Program:

17:45 – 18:00 – Prezentácia
18:00 – 18:20 – Uplatňovanie zákona č.260/2011 v praxi
18:20 – 18:35 – Sťažnosť na ESĽP v Strassburgu
18:35 – 18:50 – Vystúpenie primátora Bratislavy k praktickému riešeniu nájomníkov
18:50 – 19:00 – Informácia o finančnej situácii v OZ a o 2% z dane
19:00 – 20:00 – Vystúpenie hostí a diskusia
20:00              – Záver

Členská schôdza je pripravovaná v spolupráci so samosprávou hlavného mesta SR Bratislavy. Správna rada OZ si dovoľuje upozorniť Vás, že z časových dôvodov nebude možné členské príspevky na rok 2012 uhradiť pred začiatkom schôdze. Zároveň Vás žiadame o včasné zaujatie priestorov na sedenie.

OZ pozýva na schôdzu aj predstaviteľov politických  strán, ktoré majú šancu uspieť vo voľbách.


9.1.2012

SÚDNE PODANIE NA EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

Po konzultáciách s právnymi poradcami v Slovenskej republike a v zahraničí vyplýva, že podanie na Ústavný súd v Slovenskej republike nie je potrebné. Z tohto dôvodu podávame

SŤAŽNOSŤ (ŽALOBU)

priamo na Európsky súd pre ľudské práva. Pre všetkých, ktorí sa chcú k ŽALOBE pripojiť, je nevyhnutné vyplniť priložené tlačivá:

1, Formulár,  ktorý je uverejnený aj v poslednom vydaní nepravidelného periodika

OZ „Právo na bývanie“ (č.4/2011), resp. je uvedený TU 1

2, Dotazník s údajmi sťažovateľa         TU 2

3, Prehlásenie a podpis sťažovateľa     TU 3

Okrem toho všetci, ktorí chcú byť účastníkmi súdneho konania, musia uhradiť finančnú čiastku 100 €

na účet vedený v TATRA BANKE pod číslom 292 786 8330/1100

Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko ( zmestia sa až štyri mená, pri hromadnom vklade).

Kvôli výške bankových poplatkov pri vklade v hotovosti radšej využite možnosť bezhotovostného prevodu z Vašich účtov v bankách.

VARIABILNÝ SYMBOL = Váš dátum narodenia deň mesiac rok  ( 23.júl 1958 ) :  230758    alebo

23071958

KONŠTANTNÝ SYMBOL  : 0558          Finančné platby ostatné

Tento účet je vytvorený iba pre účely podania na Európsky súd pre ľudské práva.

Vzhľadom k tomu, že pôjde aj o kolektívnu žalobu, je nevyhnutné z časových dôvodov pre podanie splniť všetky náležitosti (bod 1, bod 2, bod 3) vrátane zaplatenia uvedenej čiastky

do 25. januára 2012.

Vyplnené tlačivá odovzdávajte osobne, v prípade potreby osobne konzultujte všetky otázky na telefónnych číslach:

Kristián Straka xxxx xxxxxx

Využite možnosť odovzdania vyplnených tlačív počas úradných hodín poradne pre občanov na miestnom úrade Starého Mesta v pondelok od 8:00 hod. do 12:00 resp. v stredu od 13:00 hod. do 17:00 hodiny.


9.12.2011

Registrovali sme sa na Poberateľa 2% daní za rok  2012

pod evidenčným číslom 7066

Názov Forma IČO SID Rok Ulica Mesto PSČ Štát
Právo na bývanie Občianske združenie 37927906 2011 Panská 29 Bratislava 81101 Slovenská republika Podrobnosti
Postup krokov na poukázanie 2% z dane
Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:
Postup krokov pre fyzické osoby
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2012:
  1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2012, ktorému chcete poukázať Vaše 2%
  2. zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.
  3. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať
  4. v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
  5. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
  6. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
  7. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2012)
  8. na najbližší Daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  9. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu,
  10. ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

– Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov
Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa ovykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.1. Do 15.02.2012 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane-

to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2012.

5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.

6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2012 na najbližší Daňový úrad.

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Poznámky:

– Do kolónky ROK sa píše 2011
– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na najbližší Daňový úrad

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . kolónky na SID nechajte prázdne.