Petícia proti zámeru výstavby náhradných nájomných bytov – Astronomická, par. č.1222/3, MČ Bratislava – Ružinov

Nie je to tak dávno, čo sme si mohli prečítať o aktivitách primátora pri riešení situácie pri obstaraní náhradných nájomných bytov.
Uskutočnili sa rokovania so starostami mestských častí a po zverejnení zámeru nastupuje ihneď protireakcia v podobe nejednej petície.
Jedna aktuálna z Ružinova. A ako sme tu mali pred časom aj z Dúbravky obyvatelia na mieste parkoviska tiež nesúhlasia.

Petícia-proti-zámeru-výstavby-náhradných-nájomných-bytov.docx

Zámer
Park