POZVÁNKA

Členská schôdza Občianskeho združenia „Právo na bývanie“ sa uskutočnila

v pondelok dňa 7. septembra 2015 v čase od 17:30 hod. v priestoroch Zrkadlovej siene v Primaciálnom paláci.

Program členskej schôdze:

1. 17:30 – 18:15 – Možnosť úhrady členského a podpisovanie listu premiérovi
2. 18:15 – 18:20 – Privítanie
3. 18:20 – 18:30 – Informácia o liste premiérovi
4. 18:30 – 18:35 – Informácia o pripravovaných zmenách v stanovách združenia
5. 18:30 – 18:50 – Príprava kandidátky na nové voľby orgánov združenia
6. 18:50 – 19:00 – Informácia o výsledku sťažnosti majiteľov na ESĽP v Štrasburgu
7. 19:00 – 20:00 – Informácia viceprimátora Ing. M. Černého a následná diskusia
8. 20:00 – 20:25 – Informácia JUDr. P. Chrašča o výsledku našej sťažnosti na ESĽP v Štrasburgu
9. 20:25 – 20:30 – Ukončenie schôdze

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Správna rada OZ „Právo na bývanie“